четвъртък, 16 юни 2016 г.

16.6.16

фирма за ремонт на покриви

Една огромна част от гражданите, обитаващи територията на страната ни, стартират свой частен бизнес. Всеки един от тях се стреми към легализиране на дейността си, с цел тя да се развива по-възможно най-възходящия ред. За да вървите по правилата, установени от държавата, то вие се нуждаете от регистрация на фирма. Помощ за тази процедура можете да намерите на сайта http://firmabg.eu/

Как най-лесно и бързо да регистрираме своята фирма?


Този процес отнема твърде дълго време, инвестирано в безцелни лутания и обиколки измежду разнообразните административни, държавни и юридически институции. Именно поради тази причина, напоследък се наблюдава как значителен процес от хората, занимаващи се с различна по вид дейност, прибягват към услугите на компетентни лица. Тяхната помощ и съвет ще ви бъдат от полза във всеки един момент.

Имате възможността да се заемете с далеч по-важни за вас задачи и дела, а да оставите уреждането на множеството въпроси, на специалистите, които бързо и коректно ще доведат нещата до своя край. Това е съвета, който могат да получат онези от вас, неразполагащи с излишно време, средства и нерви.

Икономическата среда в България позволява на все повече хора да регистрират своята стопанска дейност. Твърде стойностен е онзи бизнес, занимаващ се с ремонти, било то на покриви, вътрешни или външни части. Всяко едно семейство в страната опира до услугите на професионалисти, притежаващи опит и умения в тази сфера. Именно поради тази причина, бизнесът с ремонт на покриви вещае сериозен старт и успех.

През какви стъпки преминава всяко едно физическо лице, нуждаещо се от легализиране на своя бизнес?


Ако се насочвате към регистрация на ЕТ, то от вас се изисква да спазите няколко строго изградени норми и правила. На първо място, следва да бъдете пълнолетен гражданин. Притежаването на постоянен адрес, намиращ се на територията на страната ни, е задължение, на което следва да отговаряте подобаващо. Освен това, вие не трябва да бъдете осъдени за банкрут, както и обявени в несъстоятелност.

След успешното преминаване на тези изисквания, то вие бихте могли да се насочите към следващата стъпка. Подаване на заявлението се извършва лично от физическото лице, което кандидатства за регистрация на фирма. В случай, че не разполагате с тази възможност, то вие бихте могли да упълномощите ваш близък, който да ви представлява. Самият документ следва да бъде заверен при нотариус, както повелява закона.

След стриктно спазване на условията, вие безпроблемно можете да се заемете с останалата част от ангажиментите ви. Вписването на фирмата по Търговския регистър не е единственото ви задължение. Освен това, вие трябва да я регистрирате по ДДС. След финализиране на тези строго фиксирани и аргументирани стъпки, то можете да преминете към откриване на разплащателна сметка, както и изработката на фирмен печат.

Най-общо казано, регистрацията на фирма е задължително условие за всеки един гражданин, който встъпва в процес на стартиране своята дейност. Това, на свой ред, изисква твърде много време, средства и компетенции. Ако ли пък не разполагате с тях, то вие можете да разчитате на екип от специалисти, които да доведат нещата до своя край, по възможно най-бързия и безпроблемен начин. Паралелно с това, те ви гарантират успешен старт на дейността ви.

0 comments:

Публикуване на коментар