събота, 1 февруари 2014 г.

1.2.14
Стойност на имот
Процесът, свързан с определяне стойността на имот е известен като оценка. Тя дава полезна представа както на купувачите, така и на продавачите за приблизителната стойност на една къща. Има много начини за оценка на недвижимите имоти, като за по-точна информация може да се използва комбинация от следните методи:

Сравнение на цените

Определянето на стойността на недвижимия имот се определя чрез проучване цените на други подобни къщи в квартала. Този метод се използва най-вече за оценка на жилища, предназначени за живеене в тях. Купувачът събира информация за жилищата с подобни характеристики. Това включва квадратура, местоположение, условия за живот, строителните характеристики, реноме на квартала и други. Средната цена на единица площ за подобни имоти в квартала е определяща. В случая биха могли да се пренебрегнат фактори като местоположение и квартал, за сметка на моментното състояние на обекта и евентуалната нужда от ремонт.

Стойност според наемодателя

Тази стойност засяга прогнозната цена на наема на даден имот. Стойността се изчислява като се направи съпоставка между растежа на търсенето на имоти и тяхното предлагане. Това дава представа колко горе-долу ще струва един апартамент. Колкото по-голямо е търсенето в сравнение с предлагането, толкова по-висока ще бъде цената на наема.

Автоматизирана оценка

Този тип изчисляване стойността на имота се извършва от компютър. Алгоритъмът използва статистически данни за цените от минали периоди, за да предвиди моментната цена. Този модел не прави съпоставка с цените на други имоти в същия квартал

Метод на приходите

Този модел е насочен по-скоро към изчисляване реалната стойност на имота, за сметка на сравнението с други подобни . Той дава оценка на стойността на имота в момента, като се има предвид каква би била чистата печалба от него. Тук се смята реалната стойност в момента, и цената, при която може да се продаде къщата. Интересно при този метод е прогнозата за дадено жилище какъв приход ще генерира и за какъв период от време.


0 comments:

Публикуване на коментар