петък, 23 май 2014 г.

23.5.14
училище
Когато стане дума за застроени и обитаеми имоти, обикновено в представите ни изниква някакъв вид сграда или постройка. Тази сграда може да бъде с обществена значимост, като в нея може да се извършва, както вид търговска дейност, така и административна или обществено значима, като водоснабдяване и електроснабдяване. В сградите с обществена значимост, често е концентрирана вид дейност, която е в услуга на голям кръг от хора, независимо дали става дума за търговия или регулационни функции на дадено учреждение.

Това могат да бъдат:
- Общински имоти с регулационни функции.
- Болници и други медицински заведения, на общинска или частна територия.
- Детски градини, които обикновено са дейност на общините
- Училища, които са винаги общинска дейност.
- Кметства и кметски настоятелства в по-малките населени места.
- Водохранилища и пречиствателни станции, към съответните общини.
- Пътна инфраструктура, която може да бъде, както държавна, така и общинска собственост.
- Далекопроводни мрежи, които са държавна или смесено-държавна и общинска собственост.

В повечето имоти с обществена значимост, строителството е съобразено с изискванията на самата дейност, извършвана в тях, както и с по-интензивния поток от хора, които ще ги посещават.

Тези сгради често заемат масивна площ, в която са разпределени различните дейности. Интериорът и разположението на помещенията в тях, задължително са съобразени  със съответните изисквания и законови разпоредби на службите за строителен контрол.
Всяка малка подробност, като: височина на помещенията, дебелина на стените, площта, която заемат стълбищните съоръжения, големина на прозорците и т.н. са построени, според строителните планове, които са съобразени с разпоредбите за строеж на обществени сгради.

0 comments:

Публикуване на коментар