четвъртък, 8 октомври 2015 г.

8.10.15
Потребителските заеми като дял от общото кредитиране обикновено обхващат основната част от кредитните продукти, които повечето банки предлагат. Този тип заеми действително варират в много широки граници, както по отношение на сумите, които се отпускат от съответните банкови институции, така и по отношение на целта и предназначението, което има съответния потребителски заем.

Разбираемо, гаранциите също се движат в много широки граници, варирайки от намиране на платежоспособен поръчител, доказване на доход, чрез превод на работна заплата в съответната банка или чрез друг метод, който да покаже на банката, че в края на краищата институцията ще си получи парите обратно, при това с исканата лихва.

Един от възможните начини да се гарантира потребителски кредит е чрез ипотека. На практика при ипотеката собственикът на недвижим имот гарантира с имота си, че ще може да изплати кредита с лихвите. Макар че този тип е много често недолюбван заради това, че поставя в залог жилището на кредитополучателя, няма как да не споменем и положителните страни.

А несъмнено най-голямата изгода е големият размер на кредита, който можем да получим. Някои банки отпускат заеми от над 100 и дори 200 хиляди лева или евро, ако разбира се гарантирате с достатъчно скъпа и атрактивна недвижима собственост. Разбира се, от имот до имот има големи разлики, но на практика е съвсем нормално да очакваме да получим до около ¾ от стойността на имота под формата на заем.

Предимството да получите заем срещу ипотека има и други изражения. Например заемите, които се гарантират с недвижима собственост се считат за сигурни и се смята, че носят много нисък или почти никакъв риск, така че банките са склонни да ги отпускат срещу много изгодни за кредитополучателя условия, в това число ниски лихви, възможност за изплащане в много дълъг период от време, фиксирани лихви за част от периода на заема, гратисен период и много други.

Потребителски кредит гарантиран с ипотека би могъл да се изплаща дълго време, например 20 години. Това обаче не пречи на кредитопо лучателя да погаси преждевременно до край своите фискални задължения към банковата институция в случай, че разполага с необходимата сума в наличност още сега. При това, вече не се изискват наказателни лихви за да бъде направено това.

Според промени в закона от 2014 година, всеки човек, който е изплащал заем поне една година, може да го погаси до край. Ако пък е минала по-малко от година, то вашата банка не може да ви иска лихва по-висока от един процент, което се счита за напълно достатъчно за да погаси евентуални разходи и неудобства, които преждевременното погасяване евентуално би могло да предизвика.

Вземи пари на заем само срещу лична карта от Vivus!

0 comments:

Публикуване на коментар