неделя, 19 юни 2022 г.

19.6.22

Когато се планира изграждане на соларна система, за много от бъдещите собственици на дневен ред стои въпросът за ефективността на соларните панели. В известна степен тези притеснения са неуместни. Съвременните PV модули са в състояние да генерират електричество дори при лошо осветяване.

При засенчване обаче изходната мощност на модулите намалява. Ето защо е важно да се разбере как сянката влияе на панелите и какво може да се направи, за да се намалят загубите от производството на електроенергия. Има много начини за справяне със засенчването. За оптимизиране на работата на слънчева електроцентрала може да се използва например струнен инвертор с няколко тракера (MPRT).

Нуждаят ли се панелите от пряка слънчева светлина?

Колкото повече слънчева светлина покрива работната повърхност на модула, толкова повече електроенергия генерира системата. Тоест директната светлина осигурява оптималните условия за генериране на електричество. За „пикови“ се приемат часовете, в които интензитетът на светлинния поток достигне 1000 W на квадратен метър. С най-висока производителност панелите работят средно 3-4 часа на ден.

Степента на понижение на генерирането в облачни дни зависи от естеството на облачността. Например, при много облачно небе производството на електричество може практически да спре. Леките перести облаци обаче не влияят на работата на станцията. Средно добивът на системата в облачно време пада с 40%.

При изчисленията на нивото на изолация всички тези нюанси по правило се вземат предвид. Освен това, за точна оценка на броя на слънчевите часове в определен район, инсталационните фирми използват специални програми. Ето защо е разумно да поверите инсталацията на фотоволтаични модули на утвърдена компания, вносител на специализирано соларно оборудване от ранга на Afore България.

Какво може да засенчи PV модулите?

Преди да инсталирате соларни панели, е важно правилно да прецените бъдещото им местоположение. Дърветата са основният източник на сянка в извънградските райони. Фотоволтаичните модули могат да бъдат затъмнени от околни сгради, електрически стълбове, покривни елементи, комин и/или сателитна антена на покрива. Къде точно ще пада сянката, трябва да проследите в пиковите часове - от 12 до 16 часа.

Освен това панелите могат да се засенчват един друг. Следователно, по време на монтажа, те се поставят на определено разстояние. Облаците също могат временно да затъмнят функциониращата система. Но те не блокират напълно слънчевата светлина, а само намаляват нейното количество, а оттам и количеството генерирана електроенергия. Снегът и ледът също принадлежат към източниците на засенчване, затова през зимата снежната покривка от повърхността на модулите трябва редовно да се почиства.

Как сянката влияе на работата на соларните панели?

Соларният модул се състои от фотоелементи, подредени в редица. Силициевите кристални панели обикновено имат три такива реда. Тази конструктивна особеност води до факта, че засенчването дори на една фотоклетка намалява изходната мощност с една трета. Има обаче панели, на които редовете са не три, а шест.

Това са така наречените "hufcells" или сплит модули. Изключително популярната в момента half cell технология включва замяна на пълноразмерни фотоволтаични клетки с половин клетки. А самият разделен модул е ​​по-скоро като две устройства, комбинирани в едно, с разклонителна кутия в центъра.

Локалното засенчване не само намалява мощността, но и съкращава живота на панела. Докато засенчените фотоклетки не работят, другите (свободни от сянка) клетки са принудени да работят по-интензивно, за да компенсират загубата на мощност. В резултат на това те прегряват или изгарят. Появяващите се в конструкцията „горещи точки“ неизменно водят до намаляване на производителността на соларните панели и в последствие до тяхната повреда.

 

0 comments:

Публикуване на коментар